Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020

          Nhằm tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng người dân trên địa bàn các nội dung, lợi ích khi thực hiện Đề án 06, các quy định của Luật Cư trú năm 2020 liên quan đến quy định về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục tiện ích, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục đăng ký cư trú, giao dịch dân sự và giúp người dân nhận thức rõ, hưởng ứng tham gia thực hiện

          UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06. Theo đó, trong thời gian 90 ngày, huyện sẽ tập trung thực hiện 7 nội dung trọng tâm sau:

          Về Cấp Căn cước công dân. Khẩn trương hoàn thành điều tra cơ bản rà soát, phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD và các trường hợp không thể hoặc khó thu nhận hồ sơ cấp CCCD, Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp CCCD, đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn (từ đủ 14 tuổi trở lên) được thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 25/12/2022, tương ứng với 13.113 công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD, gồm (thường trú: 12.969; tạm trú: 144).

          Về bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”: Công an huyện tập trung thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu về dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, như: Rà soát, giải quyết hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số Định danh cá nhân; cập nhật thông tin chứng minh nhân dân 09 số; xóa trùng thông tin công dân; điều chỉnh thông tin hộ không có chủ hộ và hộ có nhiều hơn một chủ hộ; cập nhật các trường thông tin công dân còn thiếu; rà soát phạm nhân; đồng thời, khẩn trương rà soát,  giải quyết trả hồ sơ đăng ký quản lý cư trú (tạm trú, thường trú) cho công dân theo đúng hạn và thực hiện thường xuyên.

          Về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến: Triển khai tốt giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Đảm bảo tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với các dịch vụ công còn lại đảm bảo tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Riêng Nhóm dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an: Bảo đảm tối thiểu 30% hồ sơ đăng ký thường trú, 50% hồ sơ đăng ký tạm trú, 70% hồ sơ khai báo tạm vắng, 100% thực hiện thông báo lưu trú được tiếp nhận thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đối với các dịch vụ công trực tuyến còn lại đảm bảo hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt từ 30-40% được tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Về tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đề án 06; hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Về tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cấp xã.

Về cấp tài khoản định danh điện tử: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự từ huyện đến xã, thị trấn phổ biến, quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử (mức 1, mức 2), đồng thời vận động gia đình, người thân cùng thực hiện.

Chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử từ khi triển khai kế hoạch này đến ngày 01/01/2023, như sau: Tổng số tài khoản định danh điện tử phải được kích hoạt thành công 165.463 tài khoản, trong đó: Tài khoản mức 2 là 19.423 tài khoản.

Về công tác tham mưu, triển khai thực hiện bảo đảm các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06. Trong đó, huyện sẽ triển khai các mô hình điểm như mô hình về đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Mô hình tại các cơ sở khám, chữa bệnh về triển khai các nhóm tiện ích tại Đề án 06; Mô hình triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận thông báo lưu trú; Mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội; Mô hình phục vụ cấp chữ ký số, phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục.

                                                                                      Thành Khoa

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang