image banner
Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc

          Chủ tịch UBND huyện vừa ban hành Công văn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc.

Qua đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý thức chấp hành giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trọng tâm là Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2525/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND huyện về ban hành Quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Trường hợp để xảy ra tình trạng vi phạm về giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Nội vụ, Tổ trưởng Tổ kiểm tra công vụ huyện tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hành vi, thái độ làm việc của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa theo quy định; kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với trường hợp vi phạm.

Trước đó, Sở Nội vụ thành lập Tổ Kiểm tra việc thực hiện giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Hình thức, là kiểm tra đột xuất.

                                                                                      Thành KhoaTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang