Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc về công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I/2023.

Theo đó, qua đánh giá của UBND huyện, Quý I/2023, các cơ quan, đơn vị liên quan có chú ý triển khai một số giải pháp để khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2022, đạt được một số kết quả nhất định, nổi rõ đó là: Tham mưu, trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện, chỉ đạo phối hợp các cơ quan liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2022 để triển khai thực hiện; thực hiện đăng nhiều tin, bài về CCHC trên Trang thông tin điện tử của huyện; kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có chuyển biến tích cực trên một số mặt; hồ sơ hành chính của người dân được các ngành, các cấp giải quyết cơ bản đúng theo quy định; thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ Bưu chính công ích được quan tâm triển khai thực hiện,…

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC, về lợi ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết, giao dịch còn hạn chế. Hồ sơ giải quyết trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai còn nhiều; cập nhật thông tin trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa đầy đủ; thực hiện chưa nghiêm túc, đúng quy định việc xin lỗi người dân đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn; chưa khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp xã.

 Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị
trấn rà soát, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch về khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện.

Trong đó, tiếp tục xác định công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần phải tập trung thực hiện thật hiệu quả trong năm 2023. Quá trình triển khai thực hiện lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc cải cách hành chính của huyện; thường xuyên quán triệt trách nhiệm của từng bộ phận, công chức, viên chức đối với công việc được giao; đồng thời kiểm soát tốt quá trình giải quyết hồ sơ ở từng bộ phận, công chức, viên chức trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cập nhật đầy đủ thông tin trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các công việc theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và UBND huyện. Chú ý chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân qua chức năng “Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định hiện hành; không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay vào đó là khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn chỉ đạo tốt hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã. Các ban,
ngành rà soát, chấn chỉnh công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành
chính cho người dân, đảm đảm đúng quy định của pháp luật, quy trình nội bộ đã
được UBND tỉnh công bố và quy trình điện tử trên từng lĩnh vực đã được UBND huyện phê duyệt, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Từng ban, ngành thường xuyên theo dõi việc giải quyết hồ sơ, nếu có hồ sơ trễ hẹn thì kịp thời tham mưu kiến nghị giải quyết nếu hồ sơ thuộc trách nhiệm của Sở, Ngành của tỉnh; tham mưu chỉ đạo chấn chỉnh, yêu cầu nhanh chóng giải quyết nếu thuộc trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn. Tích cực đẩy mạnh thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC, về lợi ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết, giao dịch. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức chuyên môn cập nhật kịp thời kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên phần mềm một cửa điện tử. Khi có hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết, phải thực hiện xin lỗi người dân kịp thời, đồng thời có Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi hộ gia  đình, cá nhân, gắn với duy trì khảo sát sự hài lòng đối với người dân khi giao dịch hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về giải quyết TTHC đạt trên 87% trong năm 2023.

                                                                                      Thành KhoaTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 742
  • Trong tuần: 9 501
  • Tháng hiện tại: 44 956
  • Tổng lượt truy cập: 1421018
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang