image banner
Huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính
 

Quý I/2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện được các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Nổi bật là tham mưu, trình UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2022 để triển khai thực hiện.

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được thực hiện thường xuyên hơn, số tin, bài phát trên sóng phát thanh và đăng trên Trang thông tin điện tử của huyện nhiều hơn. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có chuyển biến tích cực trên một số mặt; hồ sơ hành chính của người dân được giải quyết cơ bản đúng theo quy định, số hồ sơ trễ hẹn giảm. Mỗi hồ sơ trễ hẹn, đều được các ngành chuyên môn của huyện có thư xin lỗi tổ chức, cá nhân . Trong quý I/2023, đã thực hiện 165 thư xin lỗi tổ chức, cá nhân /165 hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều kết quả tích cực. Quý I/2022, Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận và trả kết quả 340/345 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Như mức độ 3 có 40 hồ sơ thuộc các lĩnh vực như: Quản hoạt động xây dựng; lĩnh vực kinh doanh khí; lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng. Mức độ 4 có 300 hồ sơ, gồm lĩnh vực an toàn thực phẩm, lĩnh vực chứng thực, lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Giáo dục trung học, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình đang được tập trung triển khai. Hiện nay cấp huyện đang triển khai 23 thủ tục hành chính; cấp xã 15 thủ tục hành chính. Cùng với đó, dịch vụ Bưu chính công ích được quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả. Quý I/2023, Bưu điện đã tiếp nhận 101 hồ sơ; đôn đốc giải quyết 91 hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đối với hồ sơ trả kết quả cho người dân tại nhà: Đã tiếp nhận 1.127 hồ sơ và trả kết quả 932 hồ sơ. UBND các xã, thị trấn cũng đã phối hợp Bưu điện huyện thực hiện luân chuyển đảm đảo 100% các hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa Bộ phận một cửa huyện và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn thông qua dịch vụ Bưu chính công ích, trong đó tiếp nhận 2.556 hồ sơ và trả kết quả 2.491 hồ sơ.

Qua đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả huyện với 2.065 phiếu phát ra, kết quả các ý kiến đều phản hồi tích cực về thái độ phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC, về lợi ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết, giao dịch còn ít. Hồ sơ giải quyết trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai còn nhiều; cập nhật thông tin trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa đầy đủ; thực hiện chưa nghiêm túc, đúng quy định việc xin lỗi người dân đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn; chưa khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, tồn đọng trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp xã.

          Trong thông báo mới đây về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc về công tác cải cách hành chính quý I/2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục xác định công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần phải tập trung thực hiện thật hiệu quả trong năm 2023. Quá trình triển khai thực hiện lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc cải cách hành chính của huyện; thường xuyên quán triệt trách nhiệm của từng bộ phận, công chức, viên chức đối với công việc được giao; đồng thời kiểm soát tốt quá trình giải quyết hồ sơ ở từng bộ phận, công chức, viên chức trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cập nhật đầy đủ thông tin trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

 Trong đó tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các công việc theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện. Chú ý chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân qua chức năng “Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định hiện hành; không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay vào đó là khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Các ban, ngành rà soát, chấn chỉnh công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, đảm đảm đúng quy định của pháp luật, quy trình nội bộ đã được UBND tỉnh công bố và quy trình điện tử trên từng lĩnh vực đã được UBND huyện phê duyệt, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Thường xuyên theo dõi việc giải quyết hồ sơ, nếu có hồ sơ trễ hẹn thì kịp thời tham mưu kiến nghị giải quyết nếu hồ sơ thuộc trách nhiệm của Sở, Ngành của tỉnh; tham mưu chỉ đạo chấn chỉnh, yêu cầu nhanh chóng giải quyết nếu thuộc trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC, về lợi ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết, giao dịch. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức chuyên môn cập nhật kịp thời kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên phần mềm một cửa điện tử; chấn chỉnh việc thực hiện bấm trả kết quả hồ sơ trước, khi chưa có hồ sơ hoàn thành; kịp thời trả hồ sơ nếu không đủ điều kiện giải quyết. Khi có hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải quyết, phải thực hiện xin lỗi người dân kịp thời, đồng thời có Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi hộ gia  đình, cá nhân; trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thời gian gia hạn trả kết quả. Đồng thời duy trì khảo sát sự hài lòng đối với người dân khi giao dịch hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về giải quyết TTHC đạt trên 87% trong năm 2023.

 

                                                                   Thành KhoaTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang