image banner
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024
                                                         

Sáng ngày 20/02/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Ngọc Thạch - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì, các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đ/c trong Ban chỉ đạo công tác Cải cách hành chính và Chuyển đổi số huyện, các đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng các công chức, viên chức phụ trách Bộ phận Một cửa huyện, xã và các công chức liên quan khác.

Tại Hội nghị, các đ/c Lãnh đạo đại diện các Phòng chuyên môn huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc, UBND các xã, thị trấn đã có ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến giải quyết hồ sơ trễ hẹn cùng những khó khăn khác khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, nhất là việc thực hiện giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, việc thanh toán trực tuyến…

Trên cơ sở đó, Lãnh đạo UBND huyện đã triển khai việc ký Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính đối với 11 Trưởng phòng, 17 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Bắc để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm.

Hình: Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy chứng kiến việc ký Bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu của các Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Ngọc Thạch - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định của UBND tỉnh về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở lấy ý kiến về sự hài lòng của tổ chức, người dân. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC năm 2024 của huyện. Đồng thời, giao Trưởng phòng Nội vụ phối hợp Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ CCHC theo các chỉ đạo này và kế hoạch đã đề ra; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024 của huyện để kịp thời chỉ đạo tiếp theo.

                                                 T.Uyên - Phòng Nội vụ huyện

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang