image banner
Năm 2024, huyện Hàm Thuận Bắc sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số để nâng cao chỉ số cải cách hành chính
          Năm 2023, Công tác cải cách hành chính được huyện Hàm Thuận Bắc triển khai thực hiện đầy đủ trên 06 lĩnh vực, gồm Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, công chức, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong đó đối với việc giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có chuyển biến tích cực trên một số mặt. Rõ nhất là hồ sơ hành chính của người dân được tiếp nhận và giải quyết cơ bản đúng theo quy định với hơn 90 nghìn hồ sơ; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, hồ sơ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến có tiến bộ hơn, khắc phục dần tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân khi quan hệ giải quyết thủ tục hành chính.

          Về công tác chuyển đổi số, huyện đã chỉ đạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số từ cấp xã đến cấp huyện; triển khai thử nghiệm truyền thanh thông minh tại 05 xã, thị trấn, là Ma Lâm, Hàm Thắng, Hàm Liêm, Thuận Hòa và La Dạ; triển khai thí điểm thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt tại chợ Ma Lâm và một số hộ buôn bán trên địa bàn thị trấn Ma Lâm được tiểu thương hưởng ứng tích cực. Triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án 06 của Chính phủ, trọng tâm là thực hiện 18/25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân trên môi trường điện tử; tuyên truyền sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số, cài đặt, sử dụng, thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng VNeID. Đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên địa bàn đều thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

          Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, về công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình, dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết, giao dịch chưa thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò người đứng đầu để kịp thời rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ được giao; hồ sơ hành chính giải quyết trễ hẹn chiếm tỷ lệ khá cao, nhất là trên lĩnh vực đất đai liên quan đến 3 cấp, từ cấp xã đến cấp huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; việc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết không kịp thời; thực hiện chưa nghiêm túc việc ban hành thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với các hồ sơ giải quyết trễ hạn; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến còn thấp; chưa khắc phục được tình trạng chậm trễ trong xử lý các thông tin về tiếp nhận hồ sơ đầu vào và xử lý kết thúc hồ sơ đầu ra để đồng bộ trạng thái giữa xử lý hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử.

          Về công tác chuyển đổi số gặp khó khăn về nguồn nhân lực có chuyên môn để tham mưu triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Tỷ lệ người dân và tổ chức tham gia thực hiện các dịch vụ công còn hạn chế. Kiến thức, kỹ năng về sử dụng các thiết bị, phương tiện số của người dân, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng còn hạn chế. Các sàn thương mại điện tử triển khai chưa nhiều, sản phẩm cung cấp trên các sàn thương mại còn ít. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt chưa nhiều.

          Xác định công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa quan góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2024, huyện Hàm Thuận Bắc sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số để nâng cao chỉ số cải cách hành chính. quyết tâm phấn đấu năm 2024 chỉ số cải cách hành chính của huyện được xếp loại Tốt; chuyển đổi số được xếp loại tốt và tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong 10 huyện, thị xã, thành phố.

          Đối với công tác cải cách hành chính, huyện đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền dưới nhiều hình thức, làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò của cải cách hành chính và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Coi cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, trong đó rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, bãi bỏ các thủ tục hành chính bất hợp lý, chồng chéo, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Yêu cầu không gây khó khăn, phiền hà cho dân; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đầu vào, kịp thời chuyển trả hồ sơ không đủ điều kiện, không để hết thời hạn giải quyết mới chuyển trả; nếu có hồ sơ trễ hạn phải ban hành thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm và hoán chuyển vị trí công tác những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân hoặc cố tình giải quyết hồ sơ trễ hẹn nhiều lần mà không có lý do chính đáng.

 Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, giữa ngành với UBND các xã, thị trấn và giữa các bộ phận, công chức, viên chức liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, hiệu quả và theo đúng quy định, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định của UBND tỉnh về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở lấy ý kiến về sự hài lòng của tổ chức, người dân.

Đối với công tác chuyển đổi số, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số thông qua các Trang mạng xã hội để nâng cao nhận thức cho người dân nhằm góp phần triển khai có hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn huyện theo các kế hoạch đã xây dựng. Rà soát, đề xuất đầu tư, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị số phục vụ xử lý công việc chuyên môn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; bổ sung kịp thời trang thiết bị phục vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn. Tiếp tục tấp huấn về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Triển khai các chủ trương, chính sách về thu hút nguồn nhân lực để thực hiện công tác chuyển đổi số ở huyện và các xã, thị trấn. Phấn đấu xây dựng thành công mô hình thí điểm Chính quyền số cấp xã tại thị trấn Ma Lâm.

 

                                                                             Thành KhoaTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang