image banner
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2023-2025”

Sáng ngày 02/6/2023, UBND huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Trường Chính sách công và PTNT - Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2023-2025”. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, xây dựng và phát triển các mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy và các đoàn thể huyện, Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Dân tộc, Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện và Văn phòng HĐND & UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

  Tại Hội nghị, Tiến sĩ Trần Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và PTNT - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giới thiệu tóm tắt Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phân tích và dự báo thị trường nông sản. Nêu lên các phương pháp triển khai, sử dụng và bảo vệ “Mã vùng trồng, Mã nhà đóng gói” nông sản. Đặc biệt chỉ ra vai trò Cấp ủy, Chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ phát triển HTX, hướng dẫn công tác chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện.

Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các địa phương, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương và Nhân dân về bản chất, cơ chế hoạt động của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của huyện nhằm hỗ trợ kinh tếập thể, HTX hoạt động hiệu quả;

 

 

Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp huyện, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm hoạt động đúng thực chất; tiến hành rà soát, phân loại thực trạng các Hợp tác xã, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng trong các Hợp tác xã; tăng cường củng cố, phát triển và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã triển khai có hiệu quả. Tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, quản lý kinh tế tập thể của cấp huyện, cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gắn với tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã.

Ngay sau Hội nghị này, giao trách nhiệm cho phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn theo dõi, tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND huyện chỉ đạo phát triển HTX trong thời gian đến.

                                                                                    -Phòng NN&PTNT-TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang