Truyền thông về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

          Nhằ

m tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh truyền thông về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính tất yếu của chuyển đổi số, hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, qua đó hình thành thói quen làm việc trên môi trường mạng đối với đội ngũ trong hệ thống chính trị của huyện và người dân trên địa bàn huyện, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch Truyền thông về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

          Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số.

Tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền về phát triển kinh tế số nhằm thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi phương thức hoạt động của các lĩnh vực, ngành, nghề từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, tăng năng suất lao động, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tuyên truyền về phát triển xã hội số nhằm hình thành cộng đồng công dân số và văn hóa số; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoạt động có văn hóa trong xã hội số, hình thành văn hóa số.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên mạng xã hội; các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin.

Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số.

Thông tin về các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận (ngày 10/10 hàng năm).

Hình thức tuyên truyền như: Trên hệ thống thông tin cơ sở của huyện; trên các mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…); trên Trang thông tin điện tử huyện; các chương trình truyền thanh, phóng sự, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu về chuyển đổi số; tin bài, ảnh, video, clip về chuyển đổi số để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh, nền tảng khác. Biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong thực hiện chuyển đổi số. Quan tâm triển khai các hình thức tuyên truyền ở cấp cơ sở xã, thị trấn, đến tận thôn, tổ, xóm, từng khu dân cư.

                                                                                      Thành KhoaTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 640
  • Trong tuần: 9 399
  • Tháng hiện tại: 44 854
  • Tổng lượt truy cập: 1420916
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang