image banner
Tập trung dồn sức khôi phục và phát huy bản sắc văn hoá ​truyền thống, tập quán ẩm thực của đồng bào dân tộc ​thiểu số (DTTS) ở 3 xã Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ
          Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy vừa ký Công văn chỉ đạo tập trung dồn sức khôi phục và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, tập quán ẩm thực của đồng bào DTTS ở 3 xã Đông tiến, Đông Giang và La Dạ, nhằm tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội gắn với phát triển du lịch để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

          Trước mắt, 3 Đông tiến, Đông Giang và La Dạ xã tập trung rà soát, khôi phục, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, văn hoá ẩm thực, văn hoá văn nghệ của đồng bào DTTS đã và đang bị mai một, có nguy cơ thất truyền như chữ viết, trang phục, nhà rông, nông cụ, nhạc cụ truyền thống của đồng bào Cơ Ho…Khuyến khích phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, nhằm tạo sản phẩm phục vụ khách tham quan, du lịch và tăng thêm thu nhập cho đồng bào.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác, trách nhiệm của cộng đồng và người dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Đồng thời, chú trọng việc giáo dục con em về đạo đức, lối sống, văn hoá giao tiếp, ứng xử trong từng thôn, bản, gia đình. Đồng thời, chủ động rà soát, tập hợp các nghệ nhân để truyền dạy văn hoá truyền thống, văn hoá văn nghệ trong cộng đồng, không để bị thất truyền.

Quản lý chặt chẽ các loại nhạc cụ truyền thống, không để bị thất lạc. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2023, quy hoạch chung xây dựng xã và các quy hoạch có liên quan để đề xuất đầu tư xây dựng nhà rông để làm nơi sinh hoạt văn hoá của cộng đồng và phục vụ du khách đến tham quan của mỗi địa phương.

Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Đông Giang rà soát quỹ đất và các quy hoạch có liên quan để đề xuất xây dựng nhà rông của xã trong năm 2025.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng Đề án về giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, văn hoá ẩm thực, văn hoá văn

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát, rà soát, tìm kiếm nguồn nhân lực để truyền dạy, bảo tồn chữ viết của dân tộc Cơ Ho Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy hoạch, rà soát quỹ đất và thống nhất tham mưu đề xuất đưa danh mục xây dựng mới nhà rông ở các xã DTTS vùng cao vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, ngày 30/11/2024.

 

                                                                   Thành Khoa

 















TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !